Dostępność miejsc jesienią

W terminach 24/25.11. i 1/2.12.
nie mamy już żadnych wolnych miejsc.
Natomiast jest jeszcze trochę wolnych miejsc poza weekendami.

ZAPRASZAMY!