Wspinaczka skałkowa

Na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych wspinaczka skałkowa dopuszczona została w miejscach wyznaczonych zarządzeniem Dyrektora PNGS nr 4/2005 w sprawie udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych Parku Narodowego Gór Stołowych.

climbing-silhouette

1. Szczeliniec Wielki – ściany południowo wschodnie (od schodów wejściowych do południowego tarasu widokowego) – oddz. 41 h – O.O. Pasterka

2. Narożnik – oddz. 112 a – O.O. Karłów

3. Kopa Śmierci – (od Narożnika do Trzmielowej Jamy) oddz. 111 a, b – O.O. Karłów

4. Pod Starym Biwakiem – oddz. 106 f, d, m – O.O. Karłów

5. Radkowskie Skały (Baszty) – ściany masywu wzdłuż zielonego szlaku z wyłączeniem skałek ostańcowych na wierzchowinie – oddz.13 – O.O. Radków

6. Filary Skalne (od Stroczego Zakrętu do Kamieniołomu) – w okresie od 15 lipca do 3 listopada – oddz. 30 a,b,o; 33 b, c – O.O. Radków

Za przyjemność wspinania trzeba niestety płacić uzyskując zezwolenia roczne lub jednorazowe w siedzibie Parku.

A oto Skałoplan Południowych Ścian Szczelińca:

W Pasterce swoją chatkę ma Łódzki Klub Wysokogórski (link do strony) – U nich na pewno można zdobyć najlepsze informacje o tym regionie.